Misselling - nieuczciwa sprzedaż

Misselling - nieuczciwa sprzedaż

MISSELLING – nieuczciwa sprzedaż Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – tj. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami zachowań przedsiębiorców, które godzą w zbiorowe interesy konsumentów. W szczególności zakazane jest: Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; Nieuczciwe praktyki rynkowe lub…