Umowa opcji

Umowa opcji

Zawarłem umowę opcji, a druga strona uniemożliwia (odmawia) wykonanie opcji, co mogę zrobić? Zwróć się do nas! Mamy doświadczenie w sprawach związanych z umową opcji oraz mających na celu zmuszenie drugiej strony do wykonania umowy opcji sprzedaży. Jeśli jesteś jedną z osób, które „utknęły” w pułapce umowy opcji, czy też z uwagi na działania drugiej…