Czym jest windykacja i jak do niej nie dopuścić

Czym jest windykacja i jak do niej nie dopuścić

CZYM JEST WINDYKACJA I JAK DO NIEJ NIE DOPUŚCIĆ Windykacja jest jedną z form dochodzenia należności. Jej celem jest zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązań wierzycielowi. Windykacja dopuszcza wszelkie działania zgodne z obowiązującym prawem. Ważne jest to, że windykacja bywa często mylona z egzekucją komorniczą. Należy pamiętać, że są to dwie różne i działające na innych…