Afera GetBack - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

Afera GetBackWyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku 

SO w Gdańsku zasądził odszkodowanie w wysokości 135 tys zł dla nabywcy obligacji GetBack. 

Powódka korzystała przez kilka lat z usług Idea Banku i zależało jej na bezpiecznej lokacie.

Bank posiadał profil inwestycyjny powódki oraz informację, że nie akceptuje ona żadnych strat kapitału. Mimo tego dyrektor oddziału sprzedał jej obligacje GetBack jako bezpieczne.

Uznano, że Idea Bank wprowadzał w błąd nabywcę obligacji. Bank sprzedawał obligacje, mimo że nie mógł prowadzić takiej działalności a także wypełnił za powódkę formularz zapisu na kupno nieodpowiedniego dla niej produktu. 

Zeznający w sprawie pracownicy banku wskazywali, że obligacje GetBack były przedstawiane przez bank jako swój produkt oraz że, zgłaszali wątpliwości dotyczące wypełniania za klienta formularzy.