Aktualizacja „Mapy klauzul” Rzecznika Finansowego

Aktualizacja „Mapy klauzul” Rzecznika Finansowego

„Mapa klauzul” to zestawienie niedozwolonych postanowień stosowanych przez banki w umowach kredytów walutowych, a więc np. w kredytów frankowych.

Rzecznik Finansowy, po zgłoszeniach kredytobiorców, uzupełnił „mapę klauzul” o kolejne dwie umowy.

W opinii RF umowy Getin Noble Bank z 2008 r. oraz PKO BP S.A. Własny Kąt z 2008 r. zawierają niedozwolone klauzule.

Kredytobiorcy mogą przesyłać swoje umowy, nieznajdujące się w „mapie klauzul”, do Rzecznika Finansowego w celu weryfikacji.

W zależności od rodzaju umowy kredytowej klienci mogą kierować roszczenie o unieważnienie umowy lub zwrot nadpłaconych rat.