Czy Bank może żądać zwrotu poniesionych kosztów kredytu frankowego?

Czy Bank może żądać zwrotu poniesionych kosztów kredytu frankowego?

W trakcie konferencji banku PKO Bank Polski został poruszony temat procesów sądowych związanych z kredytami opartymi na walutach obcych.

Wiceprezes zarządu PKO Bank Polski oświadczył, że Bank będzie domagał się od klientów zwrotu kosztu poniesionego przez kredytodawcę kapitału kredytu, które wynikają np. z zaangażowania depozytów i konieczności domykania pozycji walutowych.

Kwestia ewentualnych propozycji ugód kierowanych do kredytobiorców nie została skomentowana.

Rzecznik Finansowy odniósł się do kwestii postępowania banku po ewentualnych przegranych procesach sądowych w sprawach kredytów frankowych.

W opinii RF, w obecnym systemie prawnym w Polsce i UE bank nie ma możliwości żądania od klienta zwrotu poniesionych kosztów kredytu.

Rzecznik Finansowy uważa, że powinny zostać wprowadzone rozwiązania systemowe, tak jak miało to miejsce we Włoszech, gdzie małym firmom i gospodarstwom domowym zmagający się z załamaniem gospodarczym związanym z COVID-19 zostało zaproponowane odroczenie spłaty zadłużenia.