Decyzja w sprawie GetBack wydana przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego – decyzja w sprawie GetBack

 

Komisja Nadzoru Finansowego zarzuciła spółce Getback rażące nieprawidłowości w zarządzaniu portfelami sekurytyzowanych wierzytelności.

 

KNF uzasadniając swoją decyzje powołała się na:

– naruszenie interesu uczestników funduszy;

– naruszenie zasad uczciwego obrotu;

– zarządzanie wierzytelnościami w sposób przekraczający zakres udzielonego zezwolenia;

– naruszenia postanowień procedur wewnętrznych.

 

KNF nałożyła na spółkę GetBack karę pieniężną i cofnęła zezwolenie na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, negatywnie oceniając możliwość dalszego kontynuowania działalności przez spółkę jako profesjonalnego uczestnika obrotu będącego instytucją zaufania publicznego.

Spółka GetBack nie zgadza się z uzasadnieniem decyzji.  Podkreśla, że decyzja nie jest ostateczna i złoży od niej odwołanie.