Decyzje prezesa UOKiK korzystne dla frankowiczów

KOLEJNE DECYZJE PREZESA UOKiK KORZYSTNE DLA FRANKOWICZÓW

 

Prezes UOKiK po raz kolejny wydał decyzje, w których zakwestionował aneksy do umów kredytów hipotecznych określające zasady ustalania kursów walut obcych.

 

Tym razem chodzi o PKO BP i Pekao.

 

Prezes UOKiK uznał za rażące naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zbyt dużą swobodę banków w ustalaniu kursu walutowego, co skutkuje brakiem możliwości obliczenia przez Klientów wysokości rat, które będą musieli zapłacić.

 

Wątpliwości budzą np. takie wyrażenia jak „średni kurs międzybankowy”, „płynność rynku wymiany walut”, „konkurencyjność kursów”, „kursy rynkowe” a także klauzule dające prawo do zmiany źródła danych czy wysokości spreadu.