Działania UOKiK w sprawie piramid finansowych

Działania UOKiK w sprawie piramid finansowych – FutureNet, NetLeaders, Shields, rockwall.investments i wiele innych

 

UOKiK prowadzi postępowania mające na celu zwalczenie propagowania piramid finansowych, a także weryfikuje działalność podmiotów, które podejrzewa o stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko youtuberowi w związku z promowaniem systemów:

prowadzonych przez firmy FUTURENET i BCU Trading na portalu FutureNet i platformie reklamowej FutureAdPro;

– sieci NetLeaders utworzonej przez CL Singapore, oferujących kryptowalutę DasCoin.

 

Zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów zostały postawione także osobom zarządzającym spółką NTIM w związku z propagowaniem:

– programu Shields (Tarcze);

– platformy rockwall.investments.

 

UOKiK prowadzi postępowania wyjaśniające wobec:

yourfitway.com;

lucrias.com – platformy umożliwiającej zakup tokenów CoinCasso;

AssetsPro.

 

Ponadto przez UOKiK zostały złożone zawiadomienia do prokuratury w sprawach:

AdEx – advertisexchange.com – platformy reklamowej;

Weed Profit System – platformy do handlu akcjami marihuany.