Kara dla firmy pożyczkowej MOGO za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

MOGO to firma pożyczkowa, która zajmuje się udzielaniem kredytów i pożyczek na zakup lub pod zastaw samochodu.

Klienci Mogo obciążani byli dodatkowymi opłatami oraz nieprzewidzianymi w umowie kosztami, jak np. opłata za postojowe na płatnym parkingu czy opłata za holowanie samochodu.

Ponadto na konsumentów, którzy spóźniali się ze spłatą pożyczki nakładane były opłaty przekraczające limit ustawowy.

W opinii Prezesa UOKiK firma pożyczkowa Mogo narusza zbiorowe interesy konsumentów. W związku z czym nałożył na Mogo karę w wysokości ponad 320 tys zł