Kredyt frankowy w Santander Bank – Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy

Kredyt frankowy w Santander Bank – Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy

Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy sądowej z powództwa kredytobiorców przeciwko Santander Bank Polska.

Sprawa dotyczy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zaciągniętego w 2008 r.

Złożony przeciwko Santander Bank pozew zawiera żądanie zwrotu kwot, wpłaconych przez kredytobiorców w postaci rat kredytowych.

W odpowiedzi na pozew podniesiono zarzuty:

– potrącenia wypłaconego kapitału – oznaczałoby to zwrot przez kredytobiorców różnicy między wypłaconą kwotą kredytu, a sumą spłaconych rat;

– zatrzymania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – w wysokości 94 tys. zł.

Umowa kredytowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, w związku z czym może zostać uznana przez sąd za nieważną.