Kredyty frankowe – działania Komisji Europejskiej i Sądu Najwyższego

Kredyty frankowe – działania Komisji Europejskiej i Sądu Najwyższego

 

KOMISJA EUROPEJSKA

 

Rozbieżności w orzecznictwie w sprawach frankowych budzą wątpliwości Komisji Europejskiej.

 

KE skierowała do Polski pytania dotyczące praktyki orzeczniczej sądów w Polsce oraz zgodności polskich przepisów z dyrektywą 93/13.

 

Do Komisji Europejskiej zostało wysłanych ok. 200 wyroków sądowych, które nie są zgodne z przepisami UE. Wciąż w polskich sądach wydawane są orzeczenia nierespektujące wyroku TSUE.

 

SĄD NAJWYŻSZY

 

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego skierowała pytania do sądów powszechnych w sprawie rozbieżności w orzecznictwie, dotyczących:

 

  • dopuszczalności uzupełniania umowy przepisem dyspozytywnym;
  • możliwości utrzymania umowy po usunięciu klauzul abuzywnych;
  • różnicowania skutków uznania abuzywności umowy w zależności od tego czy kredyt jest indeksowany czy denominowany;
  • określenia momentu wystąpienia skutku braku związania umową;
  • sposobu rozstrzygania o wzajemnych rozliczeniach.

 

Odpowiedzi na powyższe pytania mają pomóc sformułować zagadnienie prawne, które ma być skierowane do poszerzonego składu SN w celu rozwiązania wątpliwości.

 

Za najważniejsze uważa się wyjaśnienie rozbieżności co do tego co dzieje się z umową, z której zostały usunięte nieuczciwe klauzule.