Największe różnice w ratach kredytów frankowych od lat!

Największe różnice w ratach kredytów frankowych od lat!

Powrót do polityki lockdown’u wpłynął m.in. na osłabienie złotego. Wahania na rynku walutowym mają szczególny wpływ na kredytobiorców spłacających kredyty walutowe oparte na franku szwajcarskim czy euro.

Jak wynika z analizy portalu Bankier.pl raty kredytu hipotecznego „frankowego” i „złotówkowego” mogą różnić się od siebie najbardziej od kilkunastu lat. Rata kredytu opartego na franku może być niemal o 600 zł większa niż rata kredytu opartego na złotówce.

Osłabienie złotego i wyższe raty kredytów walutowych opartych na franku mogą stanowić dodatkową motywację „frankowiczów” do dochodzenia swoich roszczeń i wejścia w spór z bankiem.