Obligacje GetBack oferowane poprzez SMS

Obligacje GetBack oferowane poprzez SMS

Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy sądowej wytoczonej przez klienta przeciwko Idea Bank.

Sprawa dotyczy klienta, posiadającego bieżące środki i oszczędności na lokatach na koncie w Idea Banku.

Klientowi oferta obligacji została przedstawiona w wiadomości SMS jako rozwiązanie obligacyjne ze stałym i gwarantowanym oprocentowaniem 5,5% w skali roku na okres dwóch lat z możliwością̨ wyjścia po upływie 12 miesięcy bez opłat i z zachowaniem wypracowanych odsetek.

Następnie klient namawiany był do zerwania posiadanych lokat i zainwestowania pieniędzy w obligacje.

Ponadto na kliencie była wywierana presja czasowa i nie został mu przedstawiony do akceptacji formularz zapisu na obligacje.

W ocenie RF ze strony banku doszło do:

– zastosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, wprowadzających klienta w błąd;

– zakazanej praktyki missellingu;

– zaoferowania nieodpowiedniej usługi finansowej;

– naruszenia dobrych obyczajów i wymaganych standardów ochrony interesu klienta.