Pierwszy akt oskarżenia w sprawie GetBack

Pierwszy akt oskarżenia w sprawie GETBACK

Do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany akt oskarżenia w sprawie afery GETBACK.

W sprawie pokrzywdzonych jest 9 tys. osób, a poniesiona szkoda wynosi około 3 mld złotych.

Wyemitowane przez Getback obligacje oferowane były za pośrednictwem banków i domów maklerskim. Inwestujący wprowadzani byli w błąd np. co do stanu finansowego firmy Getback, ratingu, możliwych zarobków.

Akt oskarżenia zawiera ok. 30 zarzutów, które dotyczą oszustw czy wyprowadzenia pieniędzy i dotyczy 16 osób, w tym byłego prezesa zarządu GetBack czy byłych prezesów Idea Bank.

W sprawie podejrzanych jest łącznie 75 osób, w związku z czym należy się spodziewać kolejnych aktów oskarżenia.