Różne skutki nieważnych kredytów frankowych

Różne skutki nieważnych kredytów frankowych – wniosek Rzecznika Finansów do SN

Rzecznik Finansowy wystąpił w dniu 23 października z wnioskiem do Sądu Najwyższego.

Celem wniosku jest rozstrzygnięcie rozbieżności w orzeczeniach sądowych dotyczących kredytów opartych na walutach obcych i sprecyzowanie zasad, które należy używać w takich sytuacjach.

Rozbieżności dotyczą konsekwencji unieważnienia kredytów – w podobnych stanach faktycznych wydawane są odmienne orzeczenia dotyczące rozliczeń nieważnych kredytów walutowych.

Niejednolite orzecznictwo wpływa na niechęć konsumentów do dochodzenia swoich praw.

Uchwała rozstrzygnęłaby jak po uzyskaniu wyroku sądu strony miałyby rozliczyć nieważny kredyt walutowy, co usunęłoby niepotrzebne utrudnienia i ryzyka w dochodzeniu roszczeń przez konsumentów.