Sprawdź na portalu ZUS-u czy masz długi - możliwe wsparcie!

Sprawdź na portalu ZUS-u czy masz długi – możliwe wsparcie!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych informację o odnotowanych zaległościach do około 400 tys. przedsiębiorców.

Przesłane informacje zawierać mają instrukcję co należy zrobić, w jaki sposób można ubiegać się o anulowanie odsetek oraz jak się odwołać.

Dłużnicy mają czas do 30 listopada na decyzję czy chcą wystąpić z wnioskiem o udzielenie układu ratalnego.

Równocześnie wszyscy płatnicy składek ZUS mogą poprosić o rozłożenie zaległości na raty lub odstąpienie od naliczania odsetek w przypadku zaległości z roku 2020.

Jak podaje prezes ZUS-u „wcześniejsze zajęcie się tą sprawą pozwoli na uniknięcie dalszego narastania długu, szczególnie że możliwe jest skorzystanie ze wsparcia”.