USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE – dla kogo i na jakich zasadach?

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE – dla kogo i na jakich zasadach?

 

Ustawowe wakacje kredytowe zostały wprowadzone w czerwcowej tarczy antykryzysowej 4.0. i umożliwiają zawieszenie wykonywania umowy kredytowej.

Ustawowe wakacje kredytowe przeznaczone są dla konsumentów, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.

Rozwiązanie zapewnia prawo do zawieszenia spłaty kredytu na okres do 3 miesięcy. Możliwe jest zawieszenie wykonywania umowy jednego kredytu.

Aby skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych należy złożyć wniosek do banku. Wykonywanie umowy zwieszone jest od chwili otrzymania wniosku przez instytucję finansową.

Skorzystanie z ustawowych wakacji kredytowych jest bezpłatne – nie są naliczane odsetki ani inne opłaty. Wyjątek stanowi składka na ubezpieczenie związane z kredytem.

Bank nie może odmówić udzielenia zgody na ustawowe wakacje kredytowe, jeżeli konsument spełnia wymagane warunki.

Należy uważać na oferowane przez banki wakacje komercyjne, które są odpłatne.