Zatory płatnicze – działania Prezesa UOKiK

Zatory płatnicze – działania Prezesa UOKiK

 

Prezes UOKiK prowadzi kolejne postępowania w sprawie zatorów płatniczych w przypadku dużych spółek, które nie płacą swoim kontrahentom.

 

Zatory płatnicze zwiększają koszty prowadzenia działalności gospodarczej i są szczególnie problematyczne w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, dla których terminowe otrzymanie należności może być warunkiem ich przetrwania.

Kontroli UOKiK poddawane są elektroniczne księgi podatkowe, dowody księgowe, jednolite pliki kontrolne jak JPK_WB czy JPK_KR, wyjaśnienia od stron postępowania czy dokumenty pozyskane w wyniku kontroli.

Interwencja prezesa UOKiK może nastąpić, gdy suma zaległych świadczeń pieniężnych przedsiębiorcy wyniesie co najmniej 5 mln zł w ciągu 3 kolejnych miesięcy.

Od 2022 r. suma ta będzie wynosiła 2 mln.

 

Za opóźnienia przewidziana jest kara pieniężna, której wysokość zależna jest wartości niespełnionego lub spełnionego po terminie świadczenia pieniężnego, okresu czasu i ustawowych odsetek za opóźnienia w transakcjach handlowych.

 

Prezes UOKiK prowadzi łącznie 72 postępowań dotyczących zatorów płatniczych.