Zwrot prowizji od kredytów konsumenckich

Zwrot prowizji od kredytów konsumenckich

 

Zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami TSUE banki zobowiązane są do zwrotu części kosztów klientom, którzy spłacili kredyty konsumenckie przed terminem.

 

Część banków nie wywiązuje się z rozliczeń z wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich i nie dostosowało swojej praktyki i procedur do przepisów prawa.

 

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, klient powinien otrzymać proporcjonalny zwrot wszystkich kosztów. Wyjątkiem są opłaty notarialne.

 

Przepisy te dotyczą wszystkich kredytów spłaconych przed terminem po dacie 18 grudnia 2011 r.

 

Rzecznik Finansowy powołał grupę roboczą do spraw kredytów konsumenckich. W opinii RF niewłaściwe rozliczanie przedterminowo spłaconych kredytów jest nieuczciwą praktyką rynkową.

 

Celem grupy ma być wypracowanie wspólnego stanowiska eliminującego problemy praktyczne i dostosowanie całego rynku do wymogów polskiego prawa i orzecznictwa TSUE.

 

Aby ułatwić wyliczenie kwoty zwrotu Rzecznik Finansowy przygotował specjalny kalkulator.