Akcje na okaziciela

Czym są akcje na okaziciela? 

Akcje na okaziciela to akcje, w których uprawnioną jest każda osoba będąca w posiadaniu dokumentu akcji. 

 

Co to znaczy, że akcje na okaziciela są bezimienne? 

Akcje na okaziciela są bezimienne, co oznacza, że dane akcjonariusza nie są zawarte na dokumencie.

Z racji tego, że na dokumentach akcji na okaziciela nie widnieją dane akcjonariusza, zapewniona jest mu częściową anonimowość: w przeciwieństwie do akcji imiennych, wskazujących akcjonariusza bezpośrednio. Co więcej, obrót akcjami na okaziciela jest nieograniczony.

 

Jak nabyć akcje na okaziciela?

Do zbycia akcji na okaziciela wystarczy:

  • przeniesienie posiadania,
  • zapłata odpowiedniej kwoty
  • przekazanie nabywcy dokumentu akcyjnego.

 

Akcje na okaziciela – zmiany w przepisach prawnych

Wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w przepisach prawnych, wprowadziły obowiązek zdematerializowania akcji przez spółki. Czyli zmianę formy akcji z dokumentu będącego papierem wartościowym na zapis w systemie teleinformatycznym.

 

Co zmiany w przepisach oznaczają dla posiadaczy akcji na okaziciela?

W związku z opisanymi wyżej zmianami, posiadacze akcji na okaziciela stracą anonimowość. Ponadto obrót akcjami stanie się bardziej skomplikowany. Warto zatem skrupulatnie przygotować się do procesu dematerializacji akcji. Do kiedy jest na to czas? 

 

Akcje na okaziciela – do kiedy spółki powinny je zdematerializować? 

Spółki mają czas na zdematerializowanie akcji do 1 stycznia 2021 r., kiedy to akcje w formie dokumentowej utracą moc obowiązującą. Jednakże część koniecznych czynności wymaganych jest do spełnienia we wcześniejszym terminie, w tym:

  • obowiązek prowadzenia strony internetowej,
  • wzywanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce,
  • zawarcie przez zarząd spółki umowy o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy
  • wybór podmiotu prowadzącego ten rejestr w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

 

Dematerializacja akcji na okaziciela: co warto wiedzieć? Z czyjej pomocy skorzystać? 

Dematerializacja akcji wpłynie na wiele aspektów prowadzenia działalności i wprowadzi w stosunku do spółek dodatkowe obowiązki. Nie wiesz, co należy zrobić w tym zakresie – jakie są Twoje obowiązki i jak, krok po kroku, powinny przebiegać działania Twojej firmy? Potrzebujesz wsparcia prawnego z akcjami na okaziciela? Skontaktuj się z nami! Akcje na okaziciela to jeden z kluczowych obszarów naszych usług prawnych. Pomożemy Ci z całym procesem. Skorzystaj z naszego doświadczenia i indywidualnego podejścia – napisz lub zadzwoń, a my kompleksowo zajmiemy się Twoim problemem. 

Powrót do listy