Kredyty frankowe CHF - POZWY CZY UGODY?

Kredyty frankowe CHF - POZWY CZY UGODY?

W przypadku niektórych kredytobiorców, rosnący kurs CHF sprawił, że raty kredytów mogły urosnąć nawet o 100%. Banki zwiększają rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych , co ma negatywny wpływ na ich wyniki finansowe i może negatywnie oddziaływać na współczynniki kapitałowe niektórych banków. Ze względu na podwyżki stóp procentowych, niektórzy kredytobiorcy zniechęcają się do zawierania ugód…

Uważaj na oszustów, którzy mogą zaciągnąć na Ciebie długi! - jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej?

Bankowość internetowa jest rozwiązaniem niezwykle popularnym. Z tego rozwiązania korzysta nawet 18 mln Polaków. Korzystając z bankowości internetowej należy uważać na oszustów, którzy mogą wejść w posiadanie danych kart płatniczych czy danych uwierzytelniających do bankowości. Takie dane mogą umożliwić oszustom wypłatę Twoich środków z bankomatu, opłacenie transakcji internetowych korzystając z pieniędzy z Twojego konta, a…

Kredyty frankowe – zmiana terminu przełomowego posiedzenia Sądu!

Na 25 marca planowane było posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Przykładem takich kredytów są tzw. kredyty frankowe. Uchwała SN ma rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące sytuacji, w których umowa uznana jest w całości za nieważną lub bezskuteczną, a także przypadków gdy umowa zawiera klauzule abuzywne tj. niedozwolone klauzule…

Jak mają wyglądać ugody banków w sprawie kredytów frankowych?

Zasady ugód z frankowiczami mają dotyczyć: Zrównania kredytu w CHF z kredytem w PLN; Wyznaczenia marży w sposób obiektywny, możliwy do weryfikacji; Zaliczenia spłaty kredytu „frankowego” na poczet kredytu złotowego; Porozumienia byłyby zawierane przed sądem polubownym przy KNF. Banki mogłyby decydować o: Wyłączeniu kredytów co do których zawarcie ugód nie jest zasadne np. kredytów, które…

25 marca – dzień, na który czekają banki i frankowicze

25 marca – dzień, na którą czekają banki i frankowicze Zarówno frankowicze jak i banki czekają na 25 marca. W tym dniu Izba Cywilna Sądu Najwyższego rozstrzygnie zagadnienia prawne w sprawie kredytów frankowych. Uchwała podjęta przez SN będzie obowiązywać wszystkie sądy w Polsce, co ujednolici orzecznictwo. Jeżeli uchwała będzie korzystna dla frankowiczów, ułatwi kredytobiorcom dochodzenie…

Wyłudzenie danych do kont bankowych – na co uważać?

Z powodu pandemii co raz więcej klientów korzysta z elektronicznych usług bankowych. Przyczyniło się to do wzrostu liczby oszustw mających na celu wyłudzenie danych. KNF podkreśla, że klienci nie są świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych technologii. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości SMS z linkami, a w celu zwiększenia autentyczności witryn używają certyfikatów cyfrowych. W ocenie…

Ugody w sprawie kredytów frankowych. Co z Getin Bank?

Ugody z frankowiczami – temat ten poruszany jest przez największe banki w Polsce. Niektóre banki zapowiedziały już kroki w celu podjęcia ugód. W temacie nie wypowiedział się jak na razie Getin Noble Bank. Ugody mogłyby kosztować Getin Noble Bank ok. 3 mld zł, a bank ma ponad 2 mld zł własnych kapitałów. Sąd Najwyższy ma…

Frankowicze mogą stracić dom – skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego

W przedmiotowej sprawie frankowicze spłacali kredyt przez około 10 lat. W pewnym momencie kredytobiorcy nie byli w stanie regulować rat, w związku z czym bank wypowiedział im umowę kredytu. Bank w pozwie zażądał natychmiastowej zapłaty. Żądana kwota byłą o 180 tys. zł wyższa niż kwota pożyczona przez kredytobiorców, ze względu na indeksację kredytu do franka…

Kara dla firmy pożyczkowej MOGO za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów

MOGO to firma pożyczkowa, która zajmuje się udzielaniem kredytów i pożyczek na zakup lub pod zastaw samochodu. Klienci Mogo obciążani byli dodatkowymi opłatami oraz nieprzewidzianymi w umowie kosztami, jak np. opłata za postojowe na płatnym parkingu czy opłata za holowanie samochodu. Ponadto na konsumentów, którzy spóźniali się ze spłatą pożyczki nakładane były opłaty przekraczające limit…

Nieuczciwe pożyczki - kara dla Profi Credit Polska

Nieuczciwe pożyczki – kara dla Profi Credit Polska Prezes UOKiK nałożył na Profi Credit Polska karę w wysokości 4 mln zł. Firma ta udziela pożyczek od 2015 r. Prezes UOKiK zarzucił pożyczkodawcy: Wypłacanie konsumentom kolejnych pożyczek bez ich zgody; Brak oceny bieżącej zdolności klientów do spłaty finansowania; Pobieranie opłat przewyższających zaciągnięte kredyty (w tym wysokie…

Usługa UPC Polska aktywowana bez zgody klienta – będą rekompensaty!

Z wiadomości przekazanych przez UOKiK wynika, że operator UPC Polska aktywował dodatkową usługę i pobierał za nią płatność bez wyraźnej zgody konsumentów. Chodzi o „Pakiet Bezpieczeństwa UPC” – dodatkowy program antywirusowy. Niektórzy klienci o aktywacji pakietu dowiadywali się dopiero po otrzymaniu opłat. Zgodnie z decyzją Prezesa UOKIK spółka UPC Polska zobowiązana jest do zakończenia szkodliwych…

Odszkodowania za lockdown? Pozwy wpłynęły do Prokuratorii Generalnej

Tarcze antykryzysowe nie pokryły wszystkich strat, w związku z czym przedsiębiorcy walczą o odszkodowania. Część z nich pozywa bezpośrednio Skarb Państwa na żądaną przez siebie kwotę, inni dążą do uznania odpowiedzialności Skarbu Państwa za wprowadzone zakazy i ograniczenia poprzez pozwy zbiorowe. Prokuratoria Generalna ma reprezentować państwo w sprawach o odszkodowania za lockdown. Jak na razie…

Przejęcie Idea Bank przez Pekao – jakie zmiany czekają klientów?

Serwis Bankier.pl przedstawił zestawienie najważniejszych informacji dla klientów Idea Bank: – depozyty klientów Idea Bank zostały w całości przeniesione do Pekao, nie zmieniają się gwarancje dla depozytów; – klienci dalej mogą korzystać z bankowości internetowej i mobilnej, placówek Idea Bank, kart, bankomatów czy infolinii; – nie zmieniają się numery kont, hasła i loginy; – nie…

Afera GetBack – skarga do WSA 

Afera GetBack – skarga do WSA  Wierzyciele Idea Banku chcą, aby ich roszczenia zostały przejęte przez Pekao.  Stowarzyszenie poszkodowanych w aferze GetBack podjęło decyzję o złożeniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem BGF.  Wierzyciele Idea Banku dążą do zaskarżenia decyzji w części dotyczącej wyłączenia roszczeń dotyczących GetBack oraz Trigon.  Poszkodowanych przez Idea Bank w aferze…

Komunikat BFG dla obligatariuszy GetBack

Komunikat BFG dla obligatariuszy GetBack    Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał komunikat skierowany do nabywców obligacji GetBack S.A. za pośrednictwem Idea Bank.  W komunikacje BFG wyjaśnia, że:  Zostały spełnione ustawowe przesłanki do wszczęcia przymusowej restrukturyzacji Idea Banku (w tym zagrożenie podmiotu krajowego upadłością, interes publiczny);  Alternatywą dla wszczęcia przymusowej restrukturyzacji była upadłość Idea Banku;  Fundusz może…

Afera GetBack - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

Afera GetBack – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku  SO w Gdańsku zasądził odszkodowanie w wysokości 135 tys zł dla nabywcy obligacji GetBack.  Powódka korzystała przez kilka lat z usług Idea Banku i zależało jej na bezpiecznej lokacie. Bank posiadał profil inwestycyjny powódki oraz informację, że nie akceptuje ona żadnych strat kapitału. Mimo tego dyrektor oddziału…

Największe różnice w ratach kredytów frankowych od lat!

Największe różnice w ratach kredytów frankowych od lat! Powrót do polityki lockdown’u wpłynął m.in. na osłabienie złotego. Wahania na rynku walutowym mają szczególny wpływ na kredytobiorców spłacających kredyty walutowe oparte na franku szwajcarskim czy euro. Jak wynika z analizy portalu Bankier.pl raty kredytu hipotecznego „frankowego” i „złotówkowego” mogą różnić się od siebie najbardziej od kilkunastu…

Zwrot prowizji od kredytów konsumenckich

Zwrot prowizji od kredytów konsumenckich   Zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami TSUE banki zobowiązane są do zwrotu części kosztów klientom, którzy spłacili kredyty konsumenckie przed terminem.   Część banków nie wywiązuje się z rozliczeń z wcześniej spłaconych kredytów konsumenckich i nie dostosowało swojej praktyki i procedur do przepisów prawa.   W przypadku wcześniejszej spłaty…

Zakazane klauzule umowne w kredytach frankowych! – mapa Rzecznika Finansowego

Zakazane klauzule umowne w kredytach frankowych! – mapa Rzecznika Finansowego   Rzecznik Finansowy opublikował mapę zakazanych klauzul przy kredytach walutowych. Takim kredytem jest m.in. „kredyt frankowy”.   Jak zauważa Rzecznik Finansowy wciąż wiele kredytobiorców nie podjęło żadnych działań w związku ze swoją umową kredytu walutowego, ponieważ nie mają oni pewności czy w ich umowach znajdują…

Różne skutki nieważnych kredytów frankowych

Różne skutki nieważnych kredytów frankowych – wniosek Rzecznika Finansów do SN Rzecznik Finansowy wystąpił w dniu 23 października z wnioskiem do Sądu Najwyższego. Celem wniosku jest rozstrzygnięcie rozbieżności w orzeczeniach sądowych dotyczących kredytów opartych na walutach obcych i sprecyzowanie zasad, które należy używać w takich sytuacjach. Rozbieżności dotyczą konsekwencji unieważnienia kredytów – w podobnych stanach…

Czy Bank może żądać zwrotu poniesionych kosztów kredytu frankowego?

Czy Bank może żądać zwrotu poniesionych kosztów kredytu frankowego? W trakcie konferencji banku PKO Bank Polski został poruszony temat procesów sądowych związanych z kredytami opartymi na walutach obcych. Wiceprezes zarządu PKO Bank Polski oświadczył, że Bank będzie domagał się od klientów zwrotu kosztu poniesionego przez kredytodawcę kapitału kredytu, które wynikają np. z zaangażowania depozytów i…

Weksel in blanco a naruszenie praw konsumenta

Weksel in blanco a naruszenie praw konsumenta   Sąd Najwyższy w dniu 28 października 2020 r. orzekł w sprawie wydania nakazu przeciwko konsumentowi na podstawie treści weksla.   Zgodnie z orzeczeniem, wymagana jest znajomość podstawy wystawienia weksla przez sąd, ponieważ z urzędu zobowiązany jest do każdorazowej weryfikacji, czy weksel stanowił zabezpieczenie umowy konsumenckiej.   Zwrócono…

Obligacje GetBack – jak oszukiwano klientów

Obligacje GetBack – jak oszukiwano klientów                    Sprzedaż obligacji GetBack opierała się na missellingu. Oferty kierowane były do osób, które nigdy nie powinny ich zakupić ze względu na ryzyko. Jak podaje portal BusinessInsider, prokuraturze udało się ustalić mechanizm oszukiwania klientów przy sprzedaży obligacji GetBack. Główną formą pozyskiwania kapitału były emisje niepubliczne. W związku z czym proces…

Aktualizacja „Mapy klauzul” Rzecznika Finansowego

Aktualizacja „Mapy klauzul” Rzecznika Finansowego „Mapa klauzul” to zestawienie niedozwolonych postanowień stosowanych przez banki w umowach kredytów walutowych, a więc np. w kredytów frankowych. Rzecznik Finansowy, po zgłoszeniach kredytobiorców, uzupełnił „mapę klauzul” o kolejne dwie umowy. W opinii RF umowy Getin Noble Bank z 2008 r. oraz PKO BP S.A. Własny Kąt z 2008 r.…

Łatwiejsze dochodzenie roszczeń od Getin Noble Bank

Decyzje UOKiK – łatwiejsze dochodzenie roszczeń od Getin Noble Bank   Prezes UOKiK wydał trzy decyzje w sprawie Getin Noble Banku, w których uznał, że:   – Getin Noble Bank wprowadzał klientów w błąd, informując o zmianie postanowień umów kredytowych takich jak np. zasady wyliczania kursów;   – we wzorcach umów zawarte były niedozwolone postanowienia,…

Zatory płatnicze – działania Prezesa UOKiK

Zatory płatnicze – działania Prezesa UOKiK   Prezes UOKiK prowadzi kolejne postępowania w sprawie zatorów płatniczych w przypadku dużych spółek, które nie płacą swoim kontrahentom.   Zatory płatnicze zwiększają koszty prowadzenia działalności gospodarczej i są szczególnie problematyczne w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, dla których terminowe otrzymanie należności może być warunkiem ich przetrwania. Kontroli UOKiK poddawane są…

Kredyty frankowe – działania Komisji Europejskiej i Sądu Najwyższego

Kredyty frankowe – działania Komisji Europejskiej i Sądu Najwyższego   KOMISJA EUROPEJSKA   Rozbieżności w orzecznictwie w sprawach frankowych budzą wątpliwości Komisji Europejskiej.   KE skierowała do Polski pytania dotyczące praktyki orzeczniczej sądów w Polsce oraz zgodności polskich przepisów z dyrektywą 93/13.   Do Komisji Europejskiej zostało wysłanych ok. 200 wyroków sądowych, które nie są…

Obligacje GetBack oferowane poprzez SMS

Obligacje GetBack oferowane poprzez SMS Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy sądowej wytoczonej przez klienta przeciwko Idea Bank. Sprawa dotyczy klienta, posiadającego bieżące środki i oszczędności na lokatach na koncie w Idea Banku. Klientowi oferta obligacji została przedstawiona w wiadomości SMS jako rozwiązanie obligacyjne ze stałym i gwarantowanym oprocentowaniem 5,5% w skali roku na okres dwóch…

Sprawdź na portalu ZUS-u czy masz długi - możliwe wsparcie!

Sprawdź na portalu ZUS-u czy masz długi – możliwe wsparcie! Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych informację o odnotowanych zaległościach do około 400 tys. przedsiębiorców. Przesłane informacje zawierać mają instrukcję co należy zrobić, w jaki sposób można ubiegać się o anulowanie odsetek oraz jak się odwołać. Dłużnicy mają czas do 30 listopada…

Decyzje prezesa UOKiK korzystne dla frankowiczów

KOLEJNE DECYZJE PREZESA UOKiK KORZYSTNE DLA FRANKOWICZÓW   Prezes UOKiK po raz kolejny wydał decyzje, w których zakwestionował aneksy do umów kredytów hipotecznych określające zasady ustalania kursów walut obcych.   Tym razem chodzi o PKO BP i Pekao.   Prezes UOKiK uznał za rażące naruszenie zbiorowych interesów konsumentów zbyt dużą swobodę banków w ustalaniu kursu…

Kredyt frankowy w Santander Bank – Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy

Kredyt frankowy w Santander Bank – Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy Rzecznik Finansowy przystąpił do sprawy sądowej z powództwa kredytobiorców przeciwko Santander Bank Polska. Sprawa dotyczy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum zaciągniętego w 2008 r. Złożony przeciwko Santander Bank pozew zawiera żądanie zwrotu kwot, wpłaconych przez kredytobiorców w postaci rat kredytowych. W odpowiedzi na pozew…

Kredyt Alicja - szansa na umorzenie długu

KREDYT ALICJA – ISTNIEJE SZANSA NA UMORZENIE DŁUGU   Kredyt Alicja udzielany był przez PKO BP w latach 90., czyli w okresie gwałtownych zmian inflacji. Mimo upływu czasu i zwrócenia przez niektórych klientów nawet wielokrotności wypłaconej im kwoty, części Klientom wciąż nie udało się spłacić swojego zadłużenia.   Na czym polegał haczyk?   Kredyt Alicja…

Kredyty frankowe – liczba pozwów wzrosła o 30%

Kredyty frankowe – liczba pozwów wzrosła o 30% więcej pozwów Jak wynika z analizy Bankier.pl w ciągu trzeciego kwartału 2020 r. liczba pozwów wytoczonych w sprawach kredytów frankowych wzrosła o ok. 30 %.   Łączna wartość przedmiotów sporu przekroczyła 5 mld zł.   W ciągu trzech miesięcy przybyło ponad 5,5 tys. sporów.   Pod koniec…

Pierwszy akt oskarżenia w sprawie GetBack

Pierwszy akt oskarżenia w sprawie GETBACK Do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany akt oskarżenia w sprawie afery GETBACK. W sprawie pokrzywdzonych jest 9 tys. osób, a poniesiona szkoda wynosi około 3 mld złotych. Wyemitowane przez Getback obligacje oferowane były za pośrednictwem banków i domów maklerskim. Inwestujący wprowadzani byli w błąd np. co do stanu…

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE – dla kogo i na jakich zasadach?

USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE – dla kogo i na jakich zasadach?   Ustawowe wakacje kredytowe zostały wprowadzone w czerwcowej tarczy antykryzysowej 4.0. i umożliwiają zawieszenie wykonywania umowy kredytowej. Ustawowe wakacje kredytowe przeznaczone są dla konsumentów, którzy stracili pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r. Rozwiązanie zapewnia prawo do zawieszenia spłaty kredytu na…

Zarzuty dla propagujących piramidy finansowe

Piramidy finansowe – zarzuty dla propagujących   UOKiK uznał, że działaniem na niekorzyść konsumentów jest namawianie do udziału w roli inwestora w piramidach finansowych.   Cechą charakterystyczną takich projektów jest, uzależnienie wynagrodzenia czy innych korzyści materialnych nie tylko od sprzedaży produktów, ale przede wszystkim od wprowadzania do systemu kolejnych osób.   Oferowane korzyści materialne często…

Działania UOKiK w sprawie piramid finansowych

Działania UOKiK w sprawie piramid finansowych – FutureNet, NetLeaders, Shields, rockwall.investments i wiele innych   UOKiK prowadzi postępowania mające na celu zwalczenie propagowania piramid finansowych, a także weryfikuje działalność podmiotów, które podejrzewa o stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych.   Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko youtuberowi w związku z promowaniem systemów: – prowadzonych przez firmy FUTURENET i…

Decyzja w sprawie GetBack wydana przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego – decyzja w sprawie GetBack   Komisja Nadzoru Finansowego zarzuciła spółce Getback rażące nieprawidłowości w zarządzaniu portfelami sekurytyzowanych wierzytelności.   KNF uzasadniając swoją decyzje powołała się na: – naruszenie interesu uczestników funduszy; – naruszenie zasad uczciwego obrotu; – zarządzanie wierzytelnościami w sposób przekraczający zakres udzielonego zezwolenia; – naruszenia postanowień procedur wewnętrznych.  …

Rekompensata w wysokości 20 tys. zł dla nabywców obligacji GetBack

Rekompensata w wysokości 20 tys. zł dla nabywców obligacji GetBack   Ponad 7 mln zł kary zostało nałożone na Getin Noble Bank przez prezesa UOKiK za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Jedną z praktyk zakwestionowanych przez UOKiK był sposób oferowania obligacji wyemitowanych przez spółkę GetBack, który obejmował.: – informowanie, że inwestycja jest bezpieczna, a zysk gwarantowany;…