Łatwiejsze dochodzenie roszczeń od Getin Noble Bank

Decyzje UOKiK – łatwiejsze dochodzenie roszczeń od Getin Noble Bank

 

Prezes UOKiK wydał trzy decyzje w sprawie Getin Noble Banku, w których uznał, że:

 

– Getin Noble Bank wprowadzał klientów w błąd, informując o zmianie postanowień umów kredytowych takich jak np. zasady wyliczania kursów;

 

– we wzorcach umów zawarte były niedozwolone postanowienia, które dotyczyły np. wydawania kart płatniczych i prowadzenia rachunków;

 

– sposób oferowania obligacji GetBack przez Getin Noble Bank wprowadzał konsumentów w błąd m.in. poprzez informacje, że oferowane obligacje są bezpieczne i zapewniają gwarantowany zysk.

 

Omawiane decyzje ułatwią dochodzenie roszczeń w sądzie. Osoby, które nabyły za pośrednictwem GNB obligacje GetBack otrzymać mogą 20 tys. zł rekompensaty.