Blog

Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka w praktyce

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – DLA KOGO Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada wystarczającej ilości środków, aby spłacić swoje zobowiązania finansowe może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.   UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie dłużnika i zaspokojenie wierzycieli. Upadłość konsumencka jest postępowaniem prowadzonym…

Czym jest sekurytyzacja?

Czym jest sekurytyzacja?

Sekurytyzacja (ang. securitization) – słowo to pochodzi od angielskiego słowa securities – papiery wartościowe. Sekurytyzacja jest metodą refinansowania. Polega na zmianie wyodrębnionych aktywów na płynne papiery wartościowe np. na akcje i obligacje. Procesowi sekurytyzacji podlegają np. wierzytelności kredytowe, pożyczki, opłaty licencyjne czy leasingowe. Jednym z celów sekurytyzacji jest pozyskanie kapitału przez inicjatora – najczęściej bank,…

BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank

BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank

BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank    Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Idea Banku, który został przejęty przez Pekao, jednakże z wyłączeniem niektórych zobowiązań w tym zobowiązań z obligacji GetBack.   Bankowy Fundusz Gwarancyjny w odpowiedzi na pismo RPO dot. obligatariuszy GetBack w kontekście przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., stwierdził,…

Przejęcie IDEA BANK przez PEKAO

Przejęcie IDEA BANK przez PEKAO

PRZEJĘCIE IDEA BANK PRZEZ PEKAO – CO OZNACZA DLA NABYWCÓW OBLIGACJI GETBACK?   IDEA BANK – PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJA   Bankowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego wszczął przymusową restrukturyzację wobec Idea Banku. Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była upadłość. W opinii rzecznika BGF przymusowa restrukturyzacja była najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia deponentów Idea…

Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?

Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia?

Jak nie wpaść w spiralę długów i co zrobić, jeżeli już w nią wpadłeś? Czyli słów kilka o tym od kogo nie pożyczać, czego nie podpisywać i dlaczego czasem warto upaść. #przeciwegzekucja #antykomornik #upadłość #hipoteka #weksel #777 kpc Któż z nas nie ma obecnie konta w banku? Kto nigdy nie wziął pożyczki? Kryzys? Nie wychodzisz…

Misselling - nieuczciwa sprzedaż

Misselling - nieuczciwa sprzedaż

MISSELLING – nieuczciwa sprzedaż Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – tj. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami zachowań przedsiębiorców, które godzą w zbiorowe interesy konsumentów. W szczególności zakazane jest: Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; Nieuczciwe praktyki rynkowe lub…

Czym jest windykacja i jak do niej nie dopuścić

Czym jest windykacja i jak do niej nie dopuścić

CZYM JEST WINDYKACJA I JAK DO NIEJ NIE DOPUŚCIĆ Windykacja jest jedną z form dochodzenia należności. Jej celem jest zmotywowanie dłużnika do spłacenia zobowiązań wierzycielowi. Windykacja dopuszcza wszelkie działania zgodne z obowiązującym prawem. Ważne jest to, że windykacja bywa często mylona z egzekucją komorniczą. Należy pamiętać, że są to dwie różne i działające na innych…

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. CZYLI MINI PORADNIK O TYM JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW SUCHĄ STOPĄ. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie, przed tym, gdy zacząłem zajmować się tematami upadłości i restrukturyzacji, upadłość kojarzyła się z czymś niesłychanie złym, poniżającym oraz nieodpowiedzialnym. Teraz, będąc mądrzejszym o lata doświadczeń, przebyte szkolenia oraz uzyskane certyfikaty, wiem, że upadłość konsumencka…

Odwrócony kredyt hipoteczny - na jakie pułapki uważać?

Odwrócony kredyt hipoteczny - na jakie pułapki uważać?

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY – NA JAKIE PUŁAPKI UWAŻAĆ? Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny? Przez wiele lat nie istniało w Polsce żadne rozwiązanie, które w jakikolwiek sposób regulowałoby instytucję odwróconej hipoteki tj. tzw. odwróconego kredytu hipotecznego. Obecnie instytucja ta jest regulowana przez ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, a dokładnie z jej art.…

Umowa opcji

Umowa opcji

Zawarłem umowę opcji, a druga strona uniemożliwia (odmawia) wykonanie opcji, co mogę zrobić? Zwróć się do nas! Mamy doświadczenie w sprawach związanych z umową opcji oraz mających na celu zmuszenie drugiej strony do wykonania umowy opcji sprzedaży. Jeśli jesteś jedną z osób, które „utknęły” w pułapce umowy opcji, czy też z uwagi na działania drugiej…

Kredyt frankowy - gdzie był haczyk?

Kredyt frankowy - gdzie był haczyk?

Kredyt frankowy – ryzyko walutowe Jak banki informowały kredytobiorców o tzw. ryzyku walutowym? W zasadzie nijak. Znaczna część klientów zawierających umowy kredytu frankowego nie otrzymała przed zawarciem umowy rzetelnych informacji dotyczących istoty indeksacji. Poza ogólnymi stwierdzeniami związanymi z samym, technicznym wykonywaniem umowy przez Bank. Klienci nie byli informowani o: ponadprzeciętnym ryzyku finansowym. banki bardzo rzadko…

Mam kredyt frankowy, co mogę zrobić?

Mam kredyt frankowy, co mogę zrobić?

Jeśli jesteś jedną z osób, które „utknęły” w pułapce kredytu frankowego i chcesz coś z tym zrobić skontaktuj się z nami Zajmiemy się sprawą Twojego kredytu frankowego! Aktualnie prowadzimy sprawy kilkunastu klientów w postępowaniach sądowych. Mają one na celu: stwierdzenie nieważności całej umowy kredytu CHF, uznanie nieważności poszczególnych zapisów umowy kredytu CHF, wypłata nadpłaty kredytu…