Misselling - nieuczciwa sprzedaż

Misselling - nieuczciwa sprzedaż

MISSELLING – nieuczciwa sprzedaż Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – tj. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami zachowań przedsiębiorców, które godzą w zbiorowe interesy konsumentów. W szczególności zakazane jest: Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; Nieuczciwe praktyki rynkowe lub…

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. CZYLI MINI PORADNIK O TYM JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW SUCHĄ STOPĄ. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie, przed tym, gdy zacząłem zajmować się tematami upadłości i restrukturyzacji, upadłość kojarzyła się z czymś niesłychanie złym, poniżającym oraz nieodpowiedzialnym. Teraz, będąc mądrzejszym o lata doświadczeń, przebyte szkolenia oraz uzyskane certyfikaty, wiem, że upadłość konsumencka…