BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank

BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank

BFG wnioskuje o zwieszenie postępowań sądowych przeciwko Idea Bank    Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację wobec Idea Banku, który został przejęty przez Pekao, jednakże z wyłączeniem niektórych zobowiązań w tym zobowiązań z obligacji GetBack.   Bankowy Fundusz Gwarancyjny w odpowiedzi na pismo RPO dot. obligatariuszy GetBack w kontekście przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., stwierdził,…

Misselling - nieuczciwa sprzedaż

Misselling - nieuczciwa sprzedaż

MISSELLING – nieuczciwa sprzedaż Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – tj. sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami zachowań przedsiębiorców, które godzą w zbiorowe interesy konsumentów. W szczególności zakazane jest: Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji; Nieuczciwe praktyki rynkowe lub…