Obligacje Getback

Obligacje Getback oferowane były nie tylko przez samą spółkę, ale również przez banki i domy maklerskie. Często w nieuczciwy sposób obejmujący:

  • wprowadzenie Klientów w błąd odnośnie gwarantowanego zysku;
  • brak informacji o ryzyku,
  • przekazanie Klientom błędnych informacji, że obligacje GetBack są równie bezpieczne jak lokata bankowa czy obligacje skarbowe;
  • wprowadzenie w błąd, że obligacje GetBack objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), według której nie istnieje żadne zagrożenie dla transakcji;
  • wywieranie presji na Kliencie informując go, że dana oferta jest limitowana i wymaga podjęcia natychmiastowej decyzji,
  • wprowadzenie Klienta w błąd, że został wyłoniony z grona wszystkich klientów banków, a składana oferta jest niepowtarzalna;
  • proponowanie obligacji GetBack, osobom dla których były one nieodpowiednie biorąc pod uwagę akceptowalne ryzyko inwestycyjne;

Działania związane z obligacjami GetBack zostały we wstępnej decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) uznane za nieuczciwe praktyki rynkowe.

Spółka Getback zawarła układ zgodnie, z którym do właścicieli niezabezpieczonych obligacji wrócić ma ¼ zainwestowanego przez nich kapitału.

Jeśli jesteś w gronie poszkodowanych podejmij działania mające na celu odzyskanie zainwestowanych środków.  Możliwe jest dochodzenie roszczeń drogą sądową i dążenie do unieważnienia umowy zakupu obligacji.

Powrót do listy