Usługi

USŁUGI

 • Dokonanie wpisu w księgach wieczystychod 250 zł

 • Badanie stanu prawnego nieruchomościod 600 zł

  x

 • Sporządzenie projektu testamentuod 1150 zł

  x

 • Sporządzenie pełnomocnictwaod 250 zł

  x

 • Sprawdzenie umowy deweloperskiejod 650 zł

  x

 • Sprawdzenie umowy rezerwacyjnejod 200 zł

  x

 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego - sprawdzenieod 50 zł

  X

 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego - sporządzenieod 100 zł

  X

 • Wezwanie do zapłatyod 50 zł

  X

 • Kontrakt managerski - sprawdzenieod 1150 zł

  X

 • Kontrakt managerski - sporządzenieod 800 zł

  X

 • Sporządzenie regulaminu pracyod 1150 zł

  X

 • Umowa o pracę - sprawdzenieod 100 zł

  X

 • Umowa o pracę - sporządzenieod 100 zł

  X

 • Sprawdzenie umowy pożyczkiod 250 zł

  X

 • Sporządzenie pisma z reklamacjąod 200 zł

  X

 • Konsultacja - spotkanie osobisteod 300 zł

  Rezerwacja terminu spotkania odbywa się mailowo lub telefonicznie. Czas konsultacji 30 min.