Kredyty frankowe

Na czym polega kredyt frankowy? Dlaczego krąży wokół niego wiele kontrowersji?

Kredyty frankowe są to kredyty waloryzowane do wskazanej w umowie obcej waluty – w tym przypadku franków szwajcarskich czyli CHF. Dla wielu osób kredyt frankowy to niestety również przyczyna ich osobistych problemów finansowych, a wszystko to, w pewnym uogólnieniu, z powodu zmiany wartości wcześniej stabilnej waluty: franka szwajcarskiego. Dowiedz się więcej o rodzajach kredytów walutowych i zobacz, jakie masz możliwości prawne, jeśli odczuwasz finansowe konsekwencje zaciągniętego kredytu frankowego

Kredyty frankowe – kredyty indeksowane CHF

Tego rodzaju kredyty udzielane są w PLN, a następnie są indeksowane tj. przeliczane przez bank na kwotę długu po kursie kupna CHF. W tym przypadku wysokość kredytu określona w złotówkach jest z góry znana. W przeciwieństwie do wysokości rat i salda zadłużenia. Dług wyrażony jest w CHF i w tej walucie wyliczane są raty, które zależą od bieżącego kursu walutowego.

Kredyty frankowe – kredyty denominowane CHF

Wnioskowana kwota kredytu i kwota, która widnieje w umowie wyrażona jest w CHF (na podstawie kwoty przeliczonej z PLN). Wypłata kwoty ma miejsce w złotówkach i zależy od kursu obowiązującego w dniu wypłaty.

Ze względu na powyższe, w większości przypadków wzrosła wysokość rat i zadłużenia „frankowiczów”. Wybór kredytu CHF prawdopodobnie był spowodowany zaniedbaniami ze strony kredytodawców w tym:

 

  • niedostarczenie adekwatnych informacji, 
  • niepoinformowanie o realnym ryzyku,
  • świadome wprowadzanie w błąd kredytobiorcy. 

Kredyt frankowy a umowa z bankiem – co warto wiedzieć? 

Niektóre umowy, w zależności od treści konkretnych zobowiązań zawieranych z bankiem, zawierały niedozwolone klauzule umowne.

W związku z czym możliwe jest wystąpienie z pozwem przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu CHF lub uznanie za bezskuteczne wobec kredytobiorcy postanowień dotyczących waloryzacji. 

 

Kredyt frankowy – gdzie szukać wsparcia? Prawna pomoc dla frankowiczów

Jeśli masz jakiekolwiek problemy o charakterze finansowo-prawnym, związane z zaciągniętym kredytem frankowym, napisz lub zadzwoń do nas. Doradzimy Ci i wskażemy wszystkie prawne możliwości, z których możesz skorzystać w celu poprawy swojej sytuacji. Nie rezygnuj, nawet jeśli kredyt frankowy spowodował duże trudności finansowe: dopasujemy indywidualne rozwiązanie do Twojej sytuacji, również w zakresie finansowania obsługi prawnej. Pomoc frankowiczom to jeden z głównych obszarów naszej działalności. Już teraz dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić. 

Powrót do listy