Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. CZYLI MINI PORADNIK O TYM JAK WYJŚĆ Z DŁUGÓW SUCHĄ STOPĄ.

Nie wiem jak Wam, ale dla mnie, przed tym, gdy zacząłem zajmować się tematami upadłości i restrukturyzacji, upadłość kojarzyła się z czymś niesłychanie złym, poniżającym oraz nieodpowiedzialnym. Teraz, będąc mądrzejszym o lata doświadczeń, przebyte szkolenia oraz uzyskane certyfikaty, wiem, że upadłość konsumencka to jedno z najpiękniejszych rozwiązań prawnych zaproponowanych przez ustawodawcę dla wielu obywateli! Ale nie tylko dla nich – to wspaniałe rozwiązanie również dla gospodarki!

Jeśli przecieracie oczy ze zdumienia i sądzicie, że czytacie jakieś herezje to jesteście w błędzie! UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA JEST NIEZMIERNIE PRZYDATNYM ROZWIĄZANIEM DLA NAS WSZYSTKICH.

Na początku pozwolę sobie zadać pytanie: Kiedy najczęściej popadamy w długi? Wg mnie, wtedy, gdy jesteśmy jeszcze na tzw. „dorobku”, jesteśmy młodzi, mamy 25-40 lat, widzimy jak inni spełniają swoje marzenia, a przecież my też je mamy! Jedna nietrafiona inwestycja, kilka pożyczek, których nie jesteśmy w stanie spłacić i lądujemy u komornika, z wszczętym przeciwko nam postępowaniem egzekucyjnym. Cała nasza przyszłość staje pod znakiem zapytania, nie chcemy oddawać wynagrodzenia komornikowi – trafiamy do szarej strefy. Bawimy się z Państwem w kotka i myszkę – w efekcie nie mamy nic z tego My, nie ma też nic z tego Państwo, gospodarka i społeczeństwo.

Jeszcze tragiczniejsze w skutkach potrafią być długi osób starszych, którzy popadli w tarapaty finansowe będąc w kwiecie wieku. Nierzadko wstydzą się oni swoich posunięć i bojąc się, że długi których się „dorobili” przejdą na ich dzieci i wnuki. Wycofują się wtedy z życia społecznego, ukrywają się, częściej chorują i nierzadko zbyt wcześnie odchodzą.

Pracując w zawodzie przez tyle lat, wszystko to ze swoimi klientami, jako Kancelaria, przeżyliśmy. Szczególnie ciężko było nam w czasach przed złagodzeniem ustawowych przesłanek ogłoszenia upadłości – nierzadko mogliśmy jedynie radzić naszym klientom w jakim trybie mają przyjąć spadek po nich ich spadkobiercy, lub informować jakie kwoty wynagrodzenia są wole od zajęć komorniczych. Teraz wszystko się zmieniło. Mamy możliwość (z której skwapliwie korzystamy) poprawy losu naszych klientów. Upadłość konsumencka, szczególnie po nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, która weszła w życie 24 marca 2020 r. jeszcze nigdy nie była tak prosta, przyjazna i, nie waham się użyć tego słowa, ludzka.

Nowelizacja Prawa upadłościowego z 24 marca 2020 r. usunęła cały art. 4914 Prawa upadłościowego, który ze względu na wymienienie w nim przesłanek do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość, był do tej pory głównym czynnikiem ograniczającym możliwość upadłości konsumenckiej. Od wejścia w życie ww. nowelizacji sąd upadłościowy przy złożeniu wniosku o upadłość konsumencką nie będzie badał, czy niewypłacalność konsumenta powstała umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Wina i przyczynienie się konsumenta do upadłości będzie badane dopiero przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli. Dlatego w obecnym stanie prawnym nawet osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności świadomie i z własnej winy będą mogły skorzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej!.

Po zebraniu informacji o wszystkich długach upadłego, sąd upadłościowy sporządza plan spłaty jego wierzycieli. Plan spłaty dostosowany jest do majątku posiadanego przez upadłego konsumenta oraz jego możliwości zarobkowych. Co niezmiernie istotne ciekawym i słusznym rozwiązaniem jest nagradzanie współpracy upadłego z wierzycielami, i tak w przypadku, gdy upadły w wykonaniu planu spłaty wierzycieli spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok, jeżeli będzie to 50 % zobowiązań to plan spłaty będzie ustalony na okres krótszy niż 2 lata. Jeżeli jednak zostanie ustalone, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące. Nadal jednak jest to rozwiązanie niezmiernie korzystne w porównaniu do rozwiązań wcześniejszych! Upadły pozbędzie się swoich długów wykonując plan spłaty przez okres maksymalnie 7 lat!

Nadto, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskaże, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, to sąd upadłościowy umorzy jego zobowiązania bez ustalania jakiegokolwiek planu spłaty.

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem ostatecznym, gdy wszystkie inne środki zawiodą. Potrafi być rozwiązaniem bolesnym, gdyż upadły traci zwykle wszystko co jeszcze w chwili ogłoszenia upadłości posiada. Bardzo częstym przypadkiem jest, iż celem zaspokojenia wierzycieli w jak największym stopniu, upadły traci też nieruchomość w której mieszka. Pewnym złagodzeniem dolegliwości z tym związanych jest możliwość przyznania upadłemu przez sąd upadłościowy, z sumy uzyskanej ze sprzedaży tejże nieruchomości, kwoty odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy. Warte podkreślenia jest to, iż nie chodzi o czynsz najniższy, minimalny, tylko o czynsz przeciętny – dlatego uzyskane z tego tytułu środki nierzadko pozwalają na zabezpieczenie potrzeb bytowych upadłego niemalże przez cały okres spłaty wierzycieli.

Pomimo ww. rygorów upadłości konsumenckiej oceniam wprowadzone aktualnie rozwiązania jako niezmiernie pozytywne. Upadły zyskuje nowe życie, może wyjść z szarej strefy, może zacząć odbierać telefony, bez obawy, że jego najczęstszym rozmówcą będzie windykator. Dlatego jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, Twoje długi wydają się Cię przerastać – jesteśmy – jako Kancelaria do Twojej dyspozycji.

Padłeś? Powstań! Upadłość konsumencka nie będzie miała przed Tobą tajemnic, jeśli przejdziesz ten proces, będąc prowadzonym przez najlepszych!