Upadłość konsumencka w praktyce

Upadłość konsumencka w praktyce

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA W PRAKTYCE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – DLA KOGO

Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada wystarczającej ilości środków, aby spłacić swoje zobowiązania finansowe może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 • Upadłość konsumencka ma na celu oddłużenie dłużnika i zaspokojenie wierzycieli.
 • Upadłość konsumencka jest postępowaniem prowadzonym przez sądem.
 • Złożenie wniosku nie równa się z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Sąd bada wniosek i może go oddalić.
 • Majątek dłużnika sprzedawany jest przez syndyka, który następnie reguluje długi dłużnika wobec wierzycieli.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – PLAN SPŁATY

 • W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty sąd wymienia wierzycieli i dokonuje podziału funduszy masy upadłości.
 • Przy ustalaniu planu spłaty sąd bierze pod uwagę czy dłużnik ponosi odpowiedzialność za doprowadzenie do niewypłacalności lub pogłębienie jej stanu. Pod uwagę bierze się zarówno działania umyślne jak i rażące niedbalstwo dłużnika
 • Po wykonaniu planu spłaty następuje umorzenie zobowiązań dłużnika. Upadły zostaje oddłużony.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ZALETY

 • Plan spłaty dopasowuje się do możliwości zarobkowych dłużnika;
 • W określonych przypadkach możliwe jest umorzenie części lub całości zobowiązań dłużnika bez ustalania spłaty wierzycieli;
 • Postępowania egzekucyjne zostają umorzone;
 • Wstrzymane zostaje naliczanie odsetek.