Przejęcie IDEA BANK przez PEKAO

Przejęcie IDEA BANK przez PEKAO

PRZEJĘCIE IDEA BANK PRZEZ PEKAO – CO OZNACZA DLA NABYWCÓW OBLIGACJI GETBACK?

 

IDEA BANK – PRZYMUSOWA RESTRUKTURYZACJA

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego wszczął przymusową restrukturyzację wobec Idea Banku.

Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji Idea Banku była upadłość.

W opinii rzecznika BGF przymusowa restrukturyzacja była najbezpieczniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia deponentów Idea Banku i stabilności sektora finansowego w Polsce.

 

PRZEJĘCIE IDEA BANK PRZEZ PEKAO – WYŁĄCZENIA

Przejęcie przez Pekao Idea Banku wyłącza niektóre ze zobowiązań. Wyłączenia obejmują roszczenia związane z dystrybucją:

  • obligacji GetBack,
  • ubezpieczeń na życie z UFK,
  • certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq – dawniej Trigon.

 

PRZEJĘCIE IDEA BANK PRZEZ PEKAO – KONSEKWENCJE DLA POSIADACZY OBLIGACJI GETBACK

W związku z przejęciem banku, adresatem roszczeń wynikających obligacji GetBack nie jest Peako, a Idea Bank w restrukturyzacji.

Budzi to obawę poszkodowanych, że zmniejszy się ich szansa na odzyskanie pieniędzy.

Rozwiązanie to z pewnością jest niekorzystne dla nabywców obligacji Getback i zwiększa zagrożenie niewykonania przez Bank zobowiązań i zwrotu gotówki.

 

PRZEJĘCIE IDEA BANK PRZEZ PEKAO – SZANSE NA ODZYSKANIE GOTÓWKI

Przymusowa restrukturyzacja nie zamyka klientom dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Restrukturyzacja nie musi oznaczać zakończenia działalności podmiotu. Działania restrukturyzacyjne mają umożliwić zmianę modelu funkcjonowania podmiotu i pozwolić na dalsze kontynuowanie działalności.

Zdolność realizacji roszczeń przez Idea Bank w restrukturyzacji będzie wynikała z kwot, jakie zostaną uzyskane ze sprzedaży aktywów.

 

PRZEJĘCIE IDEA BANK PRZEZ PEKAO – CO ROBIĆ

Na decyzję BFG można wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Należy mieć na uwadze, że decyzja jest natychmiast wykonalna, a złożenie skargi nie spowoduje wyeliminowania decyzji obrotu.

Skuteczność wykonywania zobowiązań przez bank i tym samym zwrot gotówki wierzycielom zależny będzie od posiadanych przez Idea Bank w restrukturyzacji środków pieniężnych na dokonanie spłat.

Jeżeli w przyszłości z uwagi na wskazaną sytuację Idea Bank nie będzie wywiązywać się z zobowiązań wynikających z prawomocnych wyroków będzie można wziąć pod uwagę skierowanie roszczeń do Skarbu Państwa o odszkodowanie.