Odwrócony kredyt hipoteczny - na jakie pułapki uważać?

Odwrócony kredyt hipoteczny - na jakie pułapki uważać?

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY – NA JAKIE PUŁAPKI UWAŻAĆ? Czym jest odwrócony kredyt hipoteczny? Przez wiele lat nie istniało w Polsce żadne rozwiązanie, które w jakikolwiek sposób regulowałoby instytucję odwróconej hipoteki tj. tzw. odwróconego kredytu hipotecznego. Obecnie instytucja ta jest regulowana przez ustawę o odwróconym kredycie hipotecznym. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, a dokładnie z jej art.…