Kredyty frankowe – zmiana terminu przełomowego posiedzenia Sądu!

Na 25 marca planowane było posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych. Przykładem takich kredytów są tzw. kredyty frankowe.

Uchwała SN ma rozstrzygnąć wątpliwości dotyczące sytuacji, w których umowa uznana jest w całości za nieważną lub bezskuteczną, a także przypadków gdy umowa zawiera klauzule abuzywne tj. niedozwolone klauzule umowne.

Uchwała ta będzie miała moc zasady prawnej i będzie obowiązywać zaraz po jej podjęciu. Ma przełożyć się na sprawność i szybkość postępowań sądowych.

Termin posiedzenia całości Izby Cywilnej SN został przeniesiony na 13 kwietnia.

Jak wynika z komunikatu Sądu zmiana terminu wynika z hospitalizacji I prezesa SN.