Kredyty frankowe CHF - POZWY CZY UGODY?

Kredyty frankowe CHF - POZWY CZY UGODY?

W przypadku niektórych kredytobiorców, rosnący kurs CHF sprawił, że raty kredytów mogły urosnąć nawet o 100%.

Banki zwiększają rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych , co ma negatywny wpływ na ich wyniki finansowe i może negatywnie oddziaływać na współczynniki kapitałowe niektórych banków.

Ze względu na podwyżki stóp procentowych, niektórzy kredytobiorcy zniechęcają się do zawierania ugód z bankami.

Z kolei liczba prawomocnie wygranych spraw może zachęcić „frankowiczów” do kierowania pozwów przeciwko bankom.