Jak mają wyglądać ugody banków w sprawie kredytów frankowych?

Zasady ugód z frankowiczami mają dotyczyć:

  • Zrównania kredytu w CHF z kredytem w PLN;
  • Wyznaczenia marży w sposób obiektywny, możliwy do weryfikacji;
  • Zaliczenia spłaty kredytu „frankowego” na poczet kredytu złotowego;
  • Porozumienia byłyby zawierane przed sądem polubownym przy KNF.

Banki mogłyby decydować o:

  • Wyłączeniu kredytów co do których zawarcie ugód nie jest zasadne np. kredytów, które nie zawierają umów dot. przewalutowania czy kredytów spłaconych.
  • Podziale procesu zawierania ugód na fazy;
  • Możliwości zastosowania korzystniejszych dla klienta warunków cenowych.

Nad propozycją w sprawie ugód z frankowiczami pracuje obecnie 9 banków.