Weksel in blanco a naruszenie praw konsumenta

Weksel in blanco a naruszenie praw konsumenta

 

Sąd Najwyższy w dniu 28 października 2020 r. orzekł w sprawie wydania nakazu przeciwko konsumentowi na podstawie treści weksla.

 

Zgodnie z orzeczeniem, wymagana jest znajomość podstawy wystawienia weksla przez sąd, ponieważ z urzędu zobowiązany jest do każdorazowej weryfikacji, czy weksel stanowił zabezpieczenie umowy konsumenckiej.

 

Zwrócono również uwagę na fakt, że nie można procedować jedynie na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego, pomijając zasady europejskiego prawa konsumenckiego.

 

SN uznał, że w że wydanie nakazu zapłaty na podstawie tylko treści weksla przedstawionego przez przedsiębiorcę, a bez kontroli treści umowy może naruszać:

 

– art. 76 Konstytucji, z którego wynika zasada ochrony konsumenta;

– wynikającą z Dyrektywy 93/13/EWG ochronę przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.