Kredyt Alicja - szansa na umorzenie długu

KREDYT ALICJA – ISTNIEJE SZANSA NA UMORZENIE DŁUGU

 

Kredyt Alicja udzielany był przez PKO BP w latach 90., czyli w okresie gwałtownych zmian inflacji. Mimo upływu czasu i zwrócenia przez niektórych klientów nawet wielokrotności wypłaconej im kwoty, części Klientom wciąż nie udało się spłacić swojego zadłużenia.

 

Na czym polegał haczyk?

 

Kredyt Alicja zapewniał możliwość spłaty niskich rat. Jednak ze względu na to, że pozostała część odsetek była dopisywana do kapitału kredytu, kapitał pozostający do spłaty stale wzrastał.

 

Wątpliwości może budzić nie tylko konstrukcja kredytu np. brak zawarcia w umowie daty zakończenia spłaty, ale też niejasne parametry oprocentowania, niekorzystny wzorzec umowny czy sam sposób sprzedawania produktu.

Wygrana w sądzie

W sierpniu 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w sprawie, w której łączna suma żądana przez bank jest 4 razy większa niż suma wypłacona kredytobiorcy. Sąd umorzył cały dług kredytobiorcy.

Daje to szanse na kolejne wygrane pozwy w sprawie kredytu Alicja.